Methode

De Peter Hess-klankmassage is een ontspanningsmethode waaraan oude en nieuwe kennis over de invloed van klanken ten grondslag ligt. Peter Hess, pedagoog en ingenieur technische natuurwetenschappen houdt zich al sinds 1984 bezig met de invloed van klank op de mens. Vanuit zijn rijke ervaring met klank in Nepal en Tibet ontwikkelde hij een succesvolle klankmethode gericht op de westerse mens.
De werking van de Peter Hess-klankmassage is gebaseerd op natuurkundige wetten. Wie een steentje in het water laat vallen, zie hoe er golfjes ontstaan die zich door het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam dat voor 70% uit water bestaat. Met hun veelheid aan frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen. Een klankmassage heeft een positieve invloed op lichaam, geest en ziel.

De hoofdkenmerken van een Peter Hess-klankmassage zijn:
* zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
* positieve beïnvloeding van het bewustzijn
* groei van de creativiteit
* versterking van het zelfherstellend vermogen
* toenam van inzicht en levensvreugde

Bij een klankmassage blijven de kleren aan, alleen schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best. Na een kort voorgesprek neem je plaats op de behandeltafel. De klankmasseur zet schalen op en rond je lichaam. Door zacht aanslaan komen de klankschalen in trilling. dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de klankmassage. De eigenlijk klankmassage duurt ca 45 minuten, met voor- en nagesprek wordt een uur gevuld.

Toepassing algemeen: de methode wordt wereldwijd in vele landen toegepast. Dat het hier om een buitengewone methode gaat blijkt uit het feit dat deze therapie inmiddels door diverse beroepsgroepen wordt gebruikt en geaccrediteerd waaronder het Register Vaktherapie (muziek, dans, drama, spel, beeldend, psychomotorisch).

Pedagogiek
In kinderdagverblijven en scholen zet men klankschalen in om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en de sfeer in de groep te verbeteren. Uit diverse projecten van professor Erler blijkt dat dit stress onder kinderen verkleint en ziekte onder medewerkers terugdringt.
Massage-ergo- en fysiotherapie, logopedie
Gekwalificeerde vakmensen zetten de klankmassage gericht in bij lichamelijke klachten. Het gaat vaak om de bewuste waarneming van blokkades door de cliënt. Klank bevordert de zachte oplossing van zulke blokkades en vaak ontstaat er meer duidelijkheid over hetgeen tot de symptomen heeft geleid.
Wellness en cosmetica
Innerlijke kalmte, zelfbewustzijn en gezondheid bepalen in wezen de uitstraling van mensen. Speciale klanktechnieken bevorderen het welbevinden en de schoonheid die van binnenin komt.
Geneeskunde
Professionals gebruiken klankschalen met name vanwege de ontspannende werking van klank. Dit kan pijn verzachten en diverse geneeskundige behandelingen ondersteunen. Klank bevordert tevens een open sfeer tijdens het consult. De leider van een kliniek in Westfalen (Dld.) vertelt waarom hij en zijn medewerkers zo positief zijn over de inzet van de Peter Hess®-klankmethoden. En ook in een psychiatrische kliniek zetten artsen en andere medewerkers deze klankmethoden in.
https://www.youtube.com/watch?v=hFiFqRpaPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=JsimoyZ7Jxc
Psychotherapie
In dit vakgebied vormt de klankmassage een methode die cliënten helpt om in korte tijd diep te ontspannen. Dat heeft een gunstige invloed op het therapeutisch proces.
Verpleging en verzorging
In ouderenzorg, gehandicaptenzorg en verpleging blijkt de werking van klankschalen een welkome ondersteuning bij verzorgende handelingen en dagbesteding.